Раздел Розділ 2. Квадратична функція. Завдання для перевірки знань до § 8–11