Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 10. Система двох рівнянь із двома змінними