Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 6. Функція та її властивості