Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 8. Квадратична функція