208. § 20. Частота та ймовірність випадкової події