Раздел § 1. НЕРІВНОСТІ. Завдання для самоперевірки № 1