Раздел РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ. § 18. Фотосинтез