Раздел РОЗДІЛ 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ. § 53. Екологічні фактори