Раздел РОЗДІЛ 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ. § 58. Одомашнення рослин і тварин