Раздел Розділ 2. Світлові явища. § 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла