Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи