Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання