Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор