Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики