Раздел § 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики