Раздел РОЗДІЛ IV. Секторна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор. Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я