163. § 25. Дії над векторами, що задані координатами