15. 2. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута від 0 до 180