Раздел § 5. Вектори. 17. Множення вектора на число. Застосування векторів до розв’язування задач