113. § 13. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі