Раздел 3.5.Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті комп'ютера і мережі