232. § 15. Виникнення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина