214. § 23. Реформи адміністративно політичного управління. Модернізація повсякденного життя.