Раздел Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині 19 століття. § 20. Аграрні відносини в другій половиш 19 ст.