Тема 9. Наш край у другій половині 18 - у 19 столітті