Раздел Тема 9. Наш край у другій половині 18 - у 19 столітті. § 35. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60-70-х років 19 ст. на становище краю