Раздел Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.