Раздел РОЗДІЛ ІII. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст