80. § 12. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави