Раздел РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права. §1. Право і закони в житті людини