Раздел РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права. §4. Поняття та загальна характеристика права