Раздел РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права. §5. Соціальні норми в житті людей. (Практичне заняття)