Раздел РОЗДІЛ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність . §9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння. (Практичне заняття)