95. § 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення