Підручники Українська мова 9 клас А. В. Ярмолюк, Н. В. Голуб 2017

Підручники Українська мова 9 клас А. В. Ярмолюк, Н. В. Голуб 2017

Автори:  А. В. Ярмолюк, Н. В. Голуб

Рік:  2017
Рейтинг: 4.7
Оцініть книгу
Розділи
 1. § 1. Розвиток української мови5 - 9

 2. § 2. Просте неускладнене речення 10 - 13

 3. § 3. Просте ускладнене речення14 - 18

 4. § 4. Розділові знаки в простому ускладненому реченні19 - 22

 5. § 5. Мовленнєва ситуація23 - 27

 6. § 6. Пряма і непряма мова. Розділові знаки28 - 32

 7. § 7. Діалог. Розділові знаки при діалозі33 - 39

 8. § 8. Речення з прямою мовою. Використання їх у мовленні40 - 42

 9. § 9. Цитати. Розділові знаки при них43 - 46

 10. § 10. Пряма і непряма мова (контрольний тест)47 - 50

 11. § 11. Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю51 - 53

 12. § 12. Складне речення54 - 61

 13. § 13. Складносурядне речення62 - 67

 14. § 14. Розділові знаки в складносурядному реченні68 - 73

 15. § 15. Використання складносурядних речень у мовленні 74 - 78

 16. § 16. Види і будова складнопідрядних речень79 - 84

 17. § 17. Підрядні сполучники й підрядні слова в складнопідрядних реченнях85 - 90

 18. § 18. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними91 - 97

 19. § 19. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Загальна характеристика98 - 104

 20. § 20. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу 105 - 108

 21. § 21. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними порівняльними, способу дії і ступеня109 - 112

 22. § 22. Вибірковий переказ тексту художнього стилю113 - 114

 23. § 23. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними умови, мети, причини115 - 121

 24. § 24. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними допустовими і наслідковими122 - 127

 25. § 25. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами138 - 143

 26. § 26. Розділові знаки в складнопідрядному реченні138 - 143

 27. § 27. Читання мовчки144 - 145

 28. § 28. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення146 - 152

 29. § 29. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 153 - 159

 30. § 30. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні160 - 164

 31. § 31. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні165 - 169

 32. § 32. Тире в безсполучниковому складному реченні170 - 174

 33. § 33. Використання складних безсполучникових речень у мовленні 175 - 180

 34. § 34. Безсполучникове складне речення (узагальнення вивченого)181 - 186

 35. § 35. Тези прочитаного187 - 192

 36. § 36. Заява. Автобіографія193 - 197

 37. § 37. Складне речення з сурядним і підрядним зв’язком198 - 203

 38. § 38. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком203 - 208

 39. § 39. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку210 - 215

 40. § 40. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку216 - 225

 41. § 41. Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення вивченого)226 - 230

 42. § 42. Текст і основні його ознаки в тексті й абзаці231 - 237

 43. § 43. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці 238 - 242

 44. § 44. Діалогічне мовлення: види й особливості243 - 249

 45. § 45. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю250 - 251

 46. § 46. Слово як предмет вивчення252 - 259

 47. § 47. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речення)260 - 267

 48. § 48. Прості речення у мовленні268 - 274

 49. § 49. Складні речення у мовленні275 - 280

 50. § 50. Ділові папери. Резюме281 - 282

 51. § 51. Усний виступ на визначену тему283 - 286

 52. ДОДАТКИ287 - 305

Що увійшло до структури підручника з української мови 9 клас Н.В. Голуб

Підручник з української мови 9 клас Н.В. Голуб, А.В. Ярмолюк 2017 складається з матеріалів з розвитку мовлення, складнопідрядним і складносурядним реченням, пунктуації, орфографії та синтаксису. Також до книги увійшли матеріали з частин мови, довідкові матеріали, завдання, відповіді до завдань, додатки і т.ін.

Завдання

У підручнику після кожної нової теми йдуть практичні завдання. Частину цих завдань можна виконувати в школі в групах. Решта ж призначені для домашнього виконання. До більшості завдань даються відповіді, які можна знайти в кінці підручника

Перевірте себе

Після кожної нової теми в підручнику йдуть питання, відповіді на які підкажуть вчителю наскільки добре діти засвоїли новий матеріал і чи готові вони до освоєння нової теми.

Не пропустіть головне

Правила, визначення і терміни в підручнику виділено за допомогою квадратної червоної рамки. Крім того, важливий текст виділено за допомогою шрифтів або курсивів. Такий текст доведеться вивчити напам'ять або ж вміти переказати його своїми словами.