82. § 10. Утворення незалежних держав у Латинській Америці