114. § 22. Зростання економічної та політичної могутності США наприкінці XIX — на початку XX ст.