Раздел РОЗДІЛ IІІ. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.