Розділ ІІІ. Європа та Америка в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.