Раздел Розділ ІІІ. Європа та Америка в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.. §15. Європа та Америка: Основні тенденції