257. Про традиції і новації в літературі ХХ століття