Варіант 15. Розділ ІІ. Частина третья, четверта (Варіанти 11 - 20)