857. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники