Раздел Розділ 5. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування. § 27. Асимптоти функції