5. 34.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції