Раздел § 35. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції