Раздел Практична робота № 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю