39. § 2.1. Взаємне розміщення двох прямих у просторі