Раздел ТКР-4. Координати і вектори у просторі № В1 - В4