Вар1-2 Зад.1. Контрольна робота 2. Вступ до стереометрії