Раздел § 1. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук